Προσδιορισμός διάρκειας ζωής προϊόντος

Προσδιορίστε ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησης του τροφίμου και ποιο είναι το χρονικό διάστημα που το προϊόν παραμένει ασφαλές για κατανάλωση.

Επιλογή κατάλληλης συσκευασίας

Προστατέψτε την ποιότητα του προϊόντος σας καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του. Ο ορθός τρόπος συσκευασίας αλλά και το κατάλληλο είδος συσκευασίας αποτρέπουν την επιμόλυνση του τροφίμου από εξωτερικούς παράγοντες και είναι σύμφωνοι με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Χημική ανάλυση θρεπτικών συστατικών

Η Τεχνολόγος Τροφίμων Μαρία-Σπυριδούλα Νάτση σας συμβουλεύει για το είδος των χημικών αναλύσεων που πρέπει να γίνουν σε εξειδικευμένο εργαστήριο καθώς και για τη σχετική νομοθεσία επισήμανσης του προϊόντος σας.