Βασικές Απαιτήσεις

Άδειες (λειτουργίας,διαχειρισμού αποβλήτων,βιολογικοί καθαρισμοί κλπ)
Κτήριο (σχεδιασμός ,κατασκευή, δόμηση, χωροθέτηση σύμφωνα με την νομοθεσία της υγιεινής τροφίμων)
Καταλληλότητα εξοπλισμού (κατασκευή, εγκατάσταση,καθαρισμός του)
Προσωπική υγιεινή (πιστοποιητικά υγείας)
Απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η εταιρεία 
Διαδικασίες διασφάλισης τροφίμων
Διατήρηση αρχείων για την εφαρμογή του συστήματος
Καθορισμός προγραμμάτων καθαρισμού και υγιεινής PRP, OPRP (λειτουργικά ,προαπαιτούμενα) προγράμματα αναλύσεων 
Σχεδιασμός HACCP
Ιχνηλασιμότητα
Προγράμματα ανακλήσεων ,επιστροφών και βελτιώσεων.