Με γνώση, κατάρτιση, με εμπειρία και τεχνογνωσία στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων Τροφίμων, η τεχνολόγος τροφίμων Μαρία-Σπυριδούλα Νάτση μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου να υλοποιήσει όλο το επιχειρηματικό σας πλάνο από την πρώτη μέρα μέχρι την τελική έκδοση άδειας και την παράδοση.

Πριν ιδρύσετε ένα νέο κατάστημα - επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, συστήνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον απαραίτητο προέλεγχο, διότι δε χορηγείται άδεια σε όλους τους χώρους.

Απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση άδειας

  1. Ενημέρωση για το ποια βήματα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα και χρόνος
  2. Επιτόπιος έλεγχος του χώρου που σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε για την ίδρυση της επιχείρησής σας
  3. Συμβουλευτική για τον τρόπο με τον οποίο θα στηθεί το εργαστήριο τροφίμων, προκειμένου να πληροί όλες τις απαραίτητες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις (προδιαγραφές χώρου)
  4. Εκπροσώπησή σας σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραλαβή των σχετικών εγγράφων
  5. Σύνταξη σχεδιαγραμμάτων για Διεύθυνση Βιομηχανίας-Ανάπτυξης, Πυροσβεστική, Υγειονομικό, Διεύθυνση Κτηνιατρικής κτλ
  6. Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων που ζητώνται από υπηρεσίες, όπως το Υγειονομικό, η Κτηνιατρική, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κτλ
  7. Υποστήριξη της επιχείρησής σας -μέχρι την έκδοση της άδειας- σε περίπτωση κίνησης διαδικασίας κυρώσεων από ελεγκτικές αρχές
  8. Σύνταξη διαγραμμάτων ροής
  9. Εκπόνηση μελέτης HACCP – πλέον προαπαιτούμενο για αδειοδότηση
  10. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων – πλέον προαπαιτούμενο για αδειοδότηση. Ο παραπάνω "δεκάλογος" αποτελεί μία καλή αρχή για κάθε νέο επιχειρηματία που θέλει να συστήσει μία νόμιμη και υγιή επιχείρηση στον τομέα των τροφίμων. Επικοινωνήστε μαζί μας και η όποια απορία σας θα επιλυθεί.

Ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου τροφίμων και τη δυναμικότητα του τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται. Τα δικαιολογητικά μεταβάλλονται επίσης και στις περιπτώσεις άδειας οικοτεχνίας τροφίμων ή και στις περιπτώσεις αγροτικών συνεταιρισμών παραγωγής τροφίμων.

Οι αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες που γνωμοδοτούν για τα εργαστήρια τροφίμων πχ. για ένα εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος είναι διαφορετικές από αυτές που γνωμοδοτούν πχ. για ένα συσκευαστήριο φρούτων και λαχανικών.