Η διαδικασία προϋποθέτει τη συγκέντρωση εγγράφων και τη θεώρηση του βιβλίου από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή, όπου ανήκει το κάθε κατάστημα.

Επικοινωνήστε με την τεχνολόγο τροφίμων και σύμβουλο επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, Μαρία-Σπυριδούλα Νάτση, για τη διαδικασία θεώρησης βιβλίων αναφοράς καπνίσματος για κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, με πολύ χαμηλό κόστος.