Εξαγωγές Προϊόντων: Δίπλα σας από την αρχή ως το τέλος

Αποκτήστε την καθοδήγηση που χρειάζεστε ως προς τα απαιτητικά νομοθετικά πλαίσια στον τομέα των τροφίμων.

Εναρμονιστήτε με το νομοθετικό πλαίσιο (FSMA – Food Safety Modernization Act) της αμερικανικής υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration, FDA)

 • Εγγραφή στον FDA, καθώς και ανανέωση της εγγραφής και απόδοσης κωδικού εγκατάστασης (FDA Registration Code).
 • Έκδοση SID NUMBER. Δημιουργία και κατάθεση του ηλεκτρονικού φακέλου για την απόδοση Αριθμού Ταυτότητας Αναγνώρισης Προϊόντος για τα προϊόντα που υπόκεινται στην σχετική νομοθετική ρύθμιση (SID number) – FCE / SID filling για προϊόντα Acidified & Low acid canned foods.
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας εξόδου από την “Λίστα Συναγερμού” Alert List του FDA σε περίπτωση πιθανής παρατυπίας ή μη εναρμονισμού με τις αντίστοιχες νομοθετικές απαιτήσεις του FSMA.
 • Οργάνωση και προετοιμασία για προγραμματισμένες και μη επιθεωρήσεις από ελεγκτές του FDA.
 • Διασφάλισης Ποιότητας (οργάνωση, συγκέντρωση και συμπλήρωση βάσεων δεδομένων πελατών/ προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην Αμερικανική αγορά).
 • Έλεγχο και σχεδιασμό ετικετών προϊόντων προς εξαγωγή στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τους Κανονισμούς FDA (21 CFR, Part 101)
 • Σύνταξη και κατάθεση της διασαφήσεως σας στο αρμόδιο τελωνείο, πάντα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (EUR1, ATR, κτλ.).
Μελέτη και Κοστολόγηση των Εξαγώνιμών σας προϊόντων

Με την καθοδήγηση της κ. Νάτση πετυχένετε ενα κερδοφόρο πλάνο εξαγωγών των προϊόντων σας και βρίσκετε τις ευνοϊκότερες τιμές ναύλου για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας με εξασφαλισμένη ασφάλεια. Ακόμη η κ. Νάτση αναλαμβάνει τον εκτελωνισμό τροφίμων,  ποτών, ευπαθών ειδών όπως φρούτα και λαχανικά.

Απαραίτητα έγγραφα  για την εξαγωγή των προϊόντων σας:

 1. Πρωτότυπο εμπορικό τιμολόγιο εξαγωγής
 2. Κιβωτολόγιο δεμάτων με αναλυτική αρίθμηση και περιγραφή τους
 3. Πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής
 4. Έντυπη Εξουσιοδότηση
 5. Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση
 6. Αριθμό EORI

Επιπλεόν πιστοποιητικά  ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων ή την χώρα προορισμού:

 1. Πιστοποιητικό EUR1
 2. Πιστοποιητικό ATR
 3. Πιστοποιητικό καταγωγής (Certificate of Origin)
 4. Πιστοποιητικό Κτηνίατρου (Veterinary Certificate)
 5. Πιστοποιητικό Φυτουγειας (Phytosanitary Certificate)
 6. Πιστοποιητικό Υγείας (Health Certificate)