Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

  • Μελέτη και εφαρμογή συστήματος ΗACCP
  • Σύνταξη διαγραμμάτων ροής
  • Οργάνωση και τήρηση αρχείων αυτοελέγχου
  • Διαχείριση προμηθευτών και πρώτων υλών
  • Εκπαίδευση των εργαζομένων
  • Διαχείρισης Κρίσεων

Υπηρεσίες

Έκδοση άδειας επιχείρησης τροφίμων

Ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα τρόφιμα

Προετοιμασία για την επιτυχημένη επιθεώρηση από υγειονομικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς